SMAGU, KAD DOMITĖS MŪSŲ DARŽELIU...

Smile     Smile     Smile     Smile

5-6 m. VAIKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI, 

Pateikiu Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją: Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme įteisinama, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. privalomas priešmokyklinis ugdymas įteisinamas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 m. ir vaikams, kuriems iki kitų metų balandžio 30 d. sueina 6 m.
AR JI TEISINGA? Ar vaiką, gimusį 2014 m. vasario 10 d. privaloma leisti į priešmokyklinę klasę nuo 2019 rugsėjo 1 d.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatyta, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Šiuo metu nėra teisės akto, nustatančio privalomą priešmokyklinį ugdymą penkerių metų vaikams.

Nuo 2018 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis“.

Grupės nuo 2019 metų bus formuojamos tik gegužės 1-31 dienomis

.