SMAGU, KAD DOMITĖS MŪSŲ DARŽELIU...

Smile     Smile     Smile     Smile

             Kovo mėnuo – tai sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių
 
Tyrimai rodo, kad jei kasdien įvardiname kelis dalykus, už kuriuos esame dėkingi tą dieną, jaučiamės laimingesni. 
 
Parodykime savo vaikams pavyzdį ir įveskime tradiciją kas dieną pasakyti, nupiešti ar užrašyti mažus nutikimus, 
kuriuos esame dėkingi. Tai gali būti ir maži dalykai, tokiekaip šviečianti saulutė, mamos ar tėčio apkabinimas,
 
ištartas myliu, įdomus žaidimas ar smagus pokalbis su draugu ir kt.
 
Kviečiame kovo 12 – 29 dienomis, papuošti mūsų darželįsavo dėkingumu. Namuose su vaikučiais pasigaminkite 
žalios spalvos
medžio lapą, įverkite siūlą, būtinai užrašykite savo pozityviasmintis ir pakabinkite kartu su vaiku ant
dėkingumo medžio, kurį  rasite vos įžengę į darželį. Tai puiki tradicija, skatinanti artimiau pažinti savo vaikus, 
suprasti, kas juos l
abiausiai džiugina, o kartu ir stiprinti jų laimės jausmą ir pozityvų požiūrį į gyvenimą. Juk ir
sunkioje dienoje galime rasti kažką, kas mus privertė nusišypsoti.
 
 
 
Nelikite abejingi šiai gražiai iniciatyvai, juk reikia tiek nedaug,kad mūsų vaikai būtų laimingi!!!
Psichologė Jurgita

2019-03-20 DIENĄ 17 VAL.

KVIEČIAME Į METODINĮ PRAKTINĮ UŽSIĖMIMĄ TĖVAMS

"NETAISYKLINGOS LAIKYSENOS IR PLOŠČIAPĖDYSTĖS KOREKCIJA BEI PREVENCIJA"

Renginį organizuoja kūno kultūros mokytojas Kęstutis Bunevičius

 

Kovo 7 d. įstaigos bendruomenė susirinko į Kaziuko šventę.
Tėvelius ir vaikus Kazimieras, Kazienė ir Kazytė pakvietė į mugę.
Mugėje vaikai turėjo galimybę patys prekiauti, įkainuoti prekes, derėtis, apsispręsti, kokių prekių norėtų ir ką galėtų įsigyti. Tėveliai vaikams padėjo suskaičiuoti pinigėlius, bendrauti, paprašyti, pasiūlyti prekes.
Mugėje koncertavo ir liaudies žaidimų mokė Kauno Pilėnų Progimnazijos mokiniai.

5-6 m. VAIKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI, 

Pateikiu Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją: Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme įteisinama, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. privalomas priešmokyklinis ugdymas įteisinamas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 m. ir vaikams, kuriems iki kitų metų balandžio 30 d. sueina 6 m.
AR JI TEISINGA? Ar vaiką, gimusį 2014 m. vasario 10 d. privaloma leisti į priešmokyklinę klasę nuo 2019 rugsėjo 1 d.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatyta, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Šiuo metu nėra teisės akto, nustatančio privalomą priešmokyklinį ugdymą penkerių metų vaikams.

Nuo 2018 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis“.

Grupės nuo 2019 metų bus formuojamos tik gegužės 1-31 dienomis

.